Sekretesspolicy för IF lokomotiv Blackeberg

Denna sekretesspolicy beskriver hur IF Lokomotiv , hädanefter refererat till som "vi", "oss", eller "vår", samlar in, använder, och skyddar din personliga information i samband med vår verksamhet. Vi är engagerade i att skydda integriteten för våra medlemmar, volontärer, anställda och alla andra som interagerar med oss.

1. Information vi samlar in

Vi kan samla in personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, och fotografi när du:

 • Blir medlem i laget
 • Deltar i våra evenemang eller tävlingar
 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Interagerar med oss på sociala medier

2. Hur vi använder din information

Din information används för att:

 • Administrera medlemskap
 • Organisera och genomföra evenemang och matcher
 • Kommunicera med dig om lagrelaterade nyheter och uppdateringar
 • Förbättra våra tjänster och erbjudanden

3. Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att utföra nödvändiga tjänster relaterade till vår verksamhet, till exempel registrering för tävlingar.

4. Dataskydd

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Återkalla ditt samtycke när som helst där vi förlitat oss på ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter

6. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Du uppmanas att regelbundet granska denna policy för eventuella ändringar.

7. Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

[Lokomotivblackeberg@gmail.com]

Datum för senaste uppdatering: [2024-02-05]